Skip to content
اختلال طیف اوتیسم چیست

هر آنچه درباره اختلال طیف اوتیسم نمی دانید!

اوتیسم به چند دسته تقسیم می‌شود؟ در گذشته، پزشکان اوتیسم را براساس 4 زیرگروهی که داشت تشخیص می‌دادند. با این‌وجود امروزه، دست‌اندرکاران بهداشت، به اوتیسم به چشم یک طیف نگاه و بر اساس میزان نیاز فرد مبتلا به کمک، آن را به سه سطح تقسیم می‌کنند.  قبل از سال 2013،
بیشتر بدانید
مزایای مثبت اندیشی

مثبت اندیشی: واگویه منفی خود را برای کاهش استرس متوقف کنید.

مثبت اندیشی: واگویه منفی خود را برای کاهش استرس متوقف کنید.   شیشه شما نیمه‌خالی یا نیمه‌پر است؟ چگونگی پاسخ دادن به این پرسش قدیمی درباره تفکر مثبت یا مثبت اندیشی ممکن است دیدگاه شما در مورد زندگی، نگرش شما نسبت به خودتان و اینکه آیا شما خوش‌بین یا بدبین
بیشتر بدانید
مثبت اندیشی سمی

آنچه باید درباره مثبت اندیشی سمی بدانید

به درگیری فکری غیرمعمول یا بیش از اندازه ذهن با افکار مثبت، مثبت اندیشی سمی ‌می‌گویند. این باور که مردم باید به تمام تجربیات زندگی خود، حتی آنهایی که واقعا فاجعه‌انگیز اند با دید مثبت نگاه کنند، مثالی از این تعریف است. مثبت اندیشی سمی می‌تواند موجب سرکوب احساسات منفی
بیشتر بدانید
پرورش هوش هیجانی راهکاري مناسب براي پیشگیري از مصرف سیگار

پیشگیري از مصرف سیگار با هوش هیجانی

پرورش هوش هیجانی راهکاري مناسب براي پیشگیري از مصرف سیگار هوش هیجانی (EQ) برخلاف هوش شناختی (IQ) اکتسابی و قابل‌افزایش است. یعنی مهارت‌هایی است که در برابر استرس‌ها از ما محافظت می‌کنند. به بیان ساده هوش هیجانی؛ آگاهی، درک و کنترل احساسات خود و آگاهی ، درک و تحمل احساسات
بیشتر بدانید