Skip to content

نقش وعده‌های غذایی بر متابولیسم بدن

وعده‌های غذایی بر متابولیسم بدن

نقش وعده‌های غذایی بر متابولیسم بدن

بین تعداد وعده‌های غذایی بالا و کاهش وزن ارتباط معناداری وجود ندارد.

به‌طورکلی به نظر نمی‌رسد که خوردن 6 وعده غذایی یا بیشتر نسبت به 3 وعده غذایی در طول روز باعث افزایش میزان متابولیسم بدن شود.

اگر داشتن تعداد وعده‌های غذایی زیاد در طول روز به شما حس بهتری می‌دهد تا رژیم خود را رعایت کنید، برایتان مفید است اما اینکه فکر کنید با این کار کاهش وزن بیشتری خواهید داشت، در اشتباه هستید.

تأثیر تعدد وعده‌های غذایی در طول روز بر میزان متابولیسم بدن :

یکی از بحث‌وجدل‌هایی که درباره‌ی افزایش متابولیسم و سوخت‌وساز بدن می‌شود این است که داشتن تعداد وعده‌های غذایی زیاد سبب افزایش متابولیسم بدن می‌شود.

تحقیقی که به‌صورت متاآنالیز به بررسی متابولیسم بدن در طول 24 ساعت پرداخته است  بیان می‌کند که هیچ تفاوتی بین خوردن تعداد وعده‌های کم غذایی در مقایسه با وعده‌های زیاد غذایی در طول روز بر افزایش متابولیسم بدن وجود ندارد. درنهایت، به‌استثنای یک مطالعه‌ی واحد، هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد کاهش وزن با تعدد در وعده‌های غذایی ( باوجود محدودیت کالری ) تغییر کند.

یک مقاله‌ی مروری که به ارزیابی 179 مقاله پرداخته بود( از آن‌ها 10 مطالعه به تعامل تأثیر وعده‌های غذایی متناوب بر کاهش وزن پرداخته بود ) نشان داد که بین تعداد وعده‌های غذایی بالا و کاهش وزن ارتباط معناداری وجود ندارد، هرچند که نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه می‌باشد.

تحقیقات مختلفی که با ثابت نگه‌داشتن کالری، تعداد وعده‌های غذایی را تغییر می‌دهند نشان داده‌اند که در میزان متابولیسم ( مصرف انرژی در 24 ساعت ) تفاوتی وجود ندارد و در پایان هیچ تغییری در کاهش وزن افراد مورد آزمایش وجود نداشت .

وقتی کالری رژیم غذایی به‌طور قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند ، میزان متابولیسم کاهش می‌یابد اما باید دقت داشت که کاهش کلی متابولیسم به علت کاهش کالری غذایی است نه کاهش تعدد وعده‌های غذایی.

مطالب مرتبط